Ons Vader-gebed

Ons Vader wat in die hemel is, Laat u Naam geheilig word. Gee allereers dat ons U reg ken en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons ons hele lewe,...

Gebed om op God te wag

Hemelse Vader, ons pleit in nederigheid voor U: laat niemand wat op U wag beskaamd staan nie, nee, nie ’n enkele een nie. Party is moeg, en die wagtyd lyk lank. Ander is kleinmoedig en weet skaars hoe om te wag. Nog ander is so vasgevang in die moeite van hulle gebede...

GEBED BY DIE DOOPWATER

Genadige en goeie God rondom die doopvont onthou ons vanoggend u regverdigheid en genade. Ons onthou hoe U met ’n groot vloed regverdig geoordeel het oor die ongelowige wêreld. Ook onthou ons dat U in u groot genade Noag en sy familie gered het. Verder onthou ons dat...
Skakel die kantoor