Gebed om geloof

Almagtige en ewige God, vermeerder in ons u gawe van geloof sodat ons kan vergeet wat agter is en ons kan uitstrek na wat voorlê, en op die weg van u gebooie kan bly en die kroon van ewige vreugde ontvang; deur Jesus Christus, u Seun en ons Here, wat leef en regeer...

Gebed by Psalm 123

Soewereine God op u troon in die hemel, kyk na ons met u genadige oë soos ons na U kyk in nederigheid en liefde, en vul ons siele met u vrede deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of...

Gebed by Psalm 57

Tere God, sagte beskermer in tyd van nood, deurbreek die duisternis van wanhoop en gee aan ons, met al u mense, die lied van vryheid en die jubeling van lof; in Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of...

Gebed by Psalm 54

O lewende God, dring tog deur die geweld van die trotsaards en die wanhoop van die swakkes, om in Jesus Christus ’n volk te skep wat vry is om u heilige Naam te prys, nou en vir altyd. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of...
Skakel die kantoor