Dankoffers en bydraes

Jou bydrae tot die koninkryk is vir ons baie belangrik, en ons beloof om met die grootste omsigtigheid en onderskeidingsvermoeë die geld tot eer van die Here en tot heil van die kerk en die wêreld te bestee. Dit is immers nie óns geld nie, maar die Here s’n.
Baie dankie by voorbaat dat jy ons met jou bydrae vertrou.

Jy kan jou dankoffer in die kollektebordjie op ‘n Sondag ingooi. Daarvoor is daar dankofferkoeverte in die voorportaal beskikbaar.

Jy kan ook jou offers via die internet gee deur ‘n elektroniese oorbetaling (EFT).

Ons bankbesonderhede is die volgende:

Naam van bank: ABSA

Rekeningnaam: NG Kerk Petrusburg

Rekeningtipe: Tjek

Rekeningnommer: 2610580001

Call Now ButtonSkakel die kantoor
%d bloggers like this: