ONS VADER IN DIE HEMEL
U weet alles van ons. U weet hoe ons dorpenaars en stedelinge voorheen geleef en gedink het. Hoe die landbougemeenskap voorheen geleef en gedink het.
Maar nou is dit anders. Nou stem U die lewe, hart, denke, wil van gees van u kinders op die plase en in die stede en dorpe van ons land fyner in, soos wat ‘n onderwyser sy leerling se viool instem.
Nou bid ons vir die behoud, oorlewing en groei van al u mense in die landbougemeenskap. Ons bid dat die getuienis van mense wat ses geslagte ná Noag geleef het, in ons generasie vanaf die plase waar U gedien word, sal opklink: “Wat Hy doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder.” [Job 9:10 ]
Ons bid dat dit wat in Ps 145:4 staan, tot in die verre toekoms in ons land gehoor sal word: “Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van u magtige dade.”
U weet op watter plase u magtige dade, u spesifieke beskerming nodig gaan wees: vandag en môre, hierdie naweek en in die tyd wat kom. Ons bid dat die lied van die skuilplek, die loflied oor U as veilige vesting, as skild en sterk verlosser sonder uitsondering in die lewe van al u mense op die plase sal opklink en bly opklink.

• Ps 59:17 Maar ék sal sing van u mag, elke môre sal ek jubel oor u trou, want U is vir
• my ‘n veilige vesting, ‘n skuilplek in tyd van nood.
• 2Sam 22:3 My God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting, my toevlug en bevryder. Van geweld het U my verlos.
• Ps 18:3 Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting.
• Ps 59:10 Ek wil my hoop op U gevestig hou, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting!
• Ps 59:18 Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God.
• Ps 62:3 Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan.
• Ps 62:7 Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.
• Ps 91:2 Hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”
• Ps 94:22 Maar vir my is die Here ‘n veilige vesting, my God is die rots waar ek kan skuil.
• Jer 17:7 Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here ‘n veilige vesting is.

Ons bid dat mense wat U nie dien nie, hier in ons land sal sien en beleef: “Wat U as lewende God doen, is groot en ondeurgrondelik, wonder op wonder.” [n.a.v. Job 9:10 ]
Tot die eer van u Naam en in liefde vir die hele landbougemeenskap hier vra ons dit in diep afhanklikheid van U, ons HERE. Amen.

Maretha Maartens

Call Now ButtonSkakel die kantoor
%d bloggers like this: