Gebed by Psalm 123

Soewereine God op u troon in die hemel, kyk na ons met u genadige oë soos ons na U kyk in nederigheid en liefde, en vul ons siele met u vrede deur Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of...

Gebed by Psalm 57

Tere God, sagte beskermer in tyd van nood, deurbreek die duisternis van wanhoop en gee aan ons, met al u mense, die lied van vryheid en die jubeling van lof; in Jesus Christus ons Here. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of...

Gebed by Psalm 54

O lewende God, dring tog deur die geweld van die trotsaards en die wanhoop van die swakkes, om in Jesus Christus ’n volk te skep wat vry is om u heilige Naam te prys, nou en vir altyd. vertaal uit The Archbishops’ Council of the Church of...

’n Gebed van William van Ockham

Ons loof U, Here, Brood van die Lewe, wat ons voed. Ons loof U, Here, Lig van die Wêreld, wat ons donkerte verdryf. Ons loof U, Here, Deur van die Skape, wat ons toegang bied tot u Koninkryk. Ons loof U, Here, Goeie Herder, wat u lewe aflê vir u skape. Ons loof U,...

Gebed om op God te wag

Hemelse Vader, ons pleit in nederigheid voor U: laat niemand wat op U wag beskaamd staan nie, nee, nie ’n enkele een nie. Party is moeg, en die wagtyd lyk lank. Ander is kleinmoedig en weet skaars hoe om te wag. Nog ander is so vasgevang in die moeite van hulle gebede...

Gebed om naby God te wees

Almagtige God U het ons vir Uself gemaak, en ons harte bly rusteloos totdat dit rus vind in U: stort u liefde in ons harte uit en trek ons na U toe, en bring ons so uiteindelik by u hemelse stad waar ons U van aangesig tot aangesig sal sien; deur Jesus Christus u Seun...
Call Now ButtonSkakel die kantoor