Ecclesia Reformata semper reformanda

Ecclesia Reformata semper reformanda

Dit is in die gereformeerde tradisie die benadering tot kerkwees: die kerk van die hervorming bly voortdurend hervorm. In aansluiting hierby het prof Dirkie Smit die volgende geskryf: ’n Kerk wat voortdurend hervorm, moet bly leer. Moet nuut luister, nuut hoor, beter...
Skakel die kantoor