Persverklaring van Moderamen NGK Vrystaat

Persverklaring van Moderamen NGK Vrystaat

Die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat het op 11 September 2019 vergader en reik die volgende persverklaring uit: 1. In die lig van die geweld teen vroue en kinders, roep die Moderamen ’n week van Gebed en verootmoediging uit in die laaste week van Oktober 2019, met...
Call Now ButtonSkakel die kantoor