Dit is in die gereformeerde tradisie die benadering tot kerkwees: die kerk van die hervorming bly voortdurend hervorm.

In aansluiting hierby het prof Dirkie Smit die volgende geskryf:

’n Kerk wat voortdurend hervorm, moet bly leer.
Moet nuut luister, nuut hoor, beter verstaan, fyner gewaar word,
sensitiewer aanvoel, liefdevoller optree, regverdiger,
steeds meer genadig, meer verwelkomend, meer gasvry, meer insluitend,
meer diensbaar, meer versoenend.
Nooit tevrede, selftevrede of selfvoldaan wees nie,
nie gearriveer nie, nee.
Altyd soekend, ondersoekend en steeds ontdekkend,
al hoe meer gehoorsaam aan die roeping,
al hoe meer getrou aan die eerste liefde.

Skakel die kantoor
%d bloggers like this: