Ewige Lig, verlig ons harte,
ewige Goedheid, verlos ons van die bose,
ewige Krag, wees ons ondersteuning,
ewige Wysheid, verstrooi die duisternis van ons onkunde,
ewige Erbarming, wees ons genadig;
sodat ons met ons hele hart, verstand, siel en krag
u aangesig mag soek, en deur u oneindige ontferming
in u heilige teenwoordigheid gebring mag word,
deur Jesus Christus ons Here.
Amen.

Call Now ButtonSkakel die kantoor
%d bloggers like this: