Ons Vader in die hemel
Ons dank U dat ons juis in hierdie tyd in hierdie land leef.
Ons dank U dat U ons almal — stedelinge, dorpenaars en die hele landbougemeenskap — nou gebring het waar ons elke dag ons geringheid, ons afhanklikheid, ons innerlike armoede, ons vrese en ons onsekerhede voor U kom bely.
Ons dank U dat Sag 13:9 nie net een datum het nie. Dat die Ewige Woord nie net uitgespreek is oor mense wat voor die koms van Jesus geleef het nie, maar in elke tyd van geestelike terugkeer na U:
“Dan sal Ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ‘n mens silwer smelt en hulle toets soos ‘n mens goud toets. Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die HERE, my God! ”

HERE, vul die Christenboere en elkeen in die landbougemeenskap wat U dien, se harte en lewens deur u Gees met die seëninge van Mat 5:3-12:

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.

Ons dank U dat U vir elke gelowige in die landbougemeenskap sê: Ek is die Here die God van al die mense. Is iets vir My onmoontlik? [Jer 32:27]

Seën elkeen wat u Naam op elke plaas in die land aanroep, en vervul Matt 5 en Jer 32: 27 asseblief aan elkeen van hulle. In die Naam van Jesus vra ons dit. Amen.

Call Now ButtonSkakel die kantoor
%d bloggers like this: