Verbeel jou jy is daar in die Tuin van Eden. Kyk ’n bietjie rond. Oral om jou is dit mooi. Daar is die diere en die voëls, en bome en plante, waterstrome en koel waterpoele, berge, gras … Aan baie van die bome hang die heerlikste vrugte, ryp en geurig. En julle mag daar woon. Julle moet die tuin oppas. Dis ’n groot verantwoordelikheid, maar dis nie ’n slegte werk nie. Dis heerlik. Elke aand kom God en kom hoor by julle hoe dit gaan. God is wonderlik. Hy gesels met julle, gee raad, gee nuwe opdragte, luister na julle versoeke. En jy is gelukkig. Dis ’n plek waar jy veilig en geborge voel, versorg voel. Jy het alles wat jy nodig het.

Daar is een boom, in die middel van die tuin, wat verbode terrein vir jou is. Jy wonder nie daaroor nie, want dit is God se boom, net soos die tuin Syne is. Hy het gesê Hy wil dié boom vir Homself hou. Dit is goed so; dit pla jou nie, want daar is oorgenoeg ander vrugte wat jy eet.

Hoekom op aarde sou enige mens só ’n idilliese bestaan weggooi? Hoekom was die Tuin van Eden nie vir Adam en Eva genoeg nie?

Oor leuens. Die slang het Eva se gedagtes oor die tuin en God se opdrag verander met ’n suggestie en ’n leuen. God is nie meer die gulhartige, vrygewige God wat sy tuin met hulle deel nie. Deur die slang se leuens word God ’n jaloerse, suinige God wat die mense niks gun nie.

’n Leuen verdraai die waarheid, verander dit, en skep só ’n nuwe (verbeelde) waarheid, waar dit anders is, waar dinge anders lyk, verwagtings anders word. ’n Leuen vat jou oor na die ander kant.

Want daar is net twee kante: God se kant, en Satan s’n. Daar is nie ’n middeweg nie. As ons die Evangelies lees, en veral die Johannes-Evangelie, is dit opmerklik hoeveel keer Jesus met die waarheid vereenselwig word. In Joh 1:14 vertel die skrywer ons al dat die Woord (die Seun van God) mens geword het, en dat Hy vol genade en waarheid is. En in 1:17 sê hy God het die genade en waarheid deur Jesus na ons toe gebring. In Joh 14:6 sê Jesus onomwonde dat Hy die waarheid ís: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” En in hoofstuk 14-16 verwys Jesus ’n hele paar keer na die Heilige Gees as die Gees van die waarheid.

In Joh 8 verwys Jesus na Homself in sy gesprek met die Jode meer as een keer as die waarheid. Byvoorbeeld in 8:31-32 sê Hy: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” En net daarna, in vers 44, sê Hy die duiwel is die vader van die leuen, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. HK 112 sê in dié verband dat alle vorme van lieg en bedrieg die duiwel se eie werke is.

Wat God in die negende gebod vir ons sê, is: Mense wat aan Hom behoort en soos Hy is en leef, staan aan die kant van die waarheid. God se kinders leef opreg en met integriteit, soos hulle hemelse Vader opreg is. In Titus 1:2 skryf Paulus in soveel woorde dat God nie kan lieg nie (OAV). ’n Mens wat leuens vertel, het hom daarom van God losgemaak, want God is Waarheid.

Maar ons as gelowiges moet ook onthou dat God ons oproep om lief te hê. Feite wat sonder liefde oorgedra word, kan ’n dodelike kombinasie wees. Die waarheid het altyd ’n liefdeskant ook. Jesus het Self by geleentheid gesê daar is dinge wat die dissipels moet weet, maar hulle is nie gereed om dit te hoor nie (Joh 16:12). Omdat Hy hulle liefhet, het Hy hulle nie alles vertel nie.

Die punt is: die waarheid moet só oorgedra word dat dit in liefde geskied. Dit is wat Paulus in 1 Kor 13:6 doen. Hy plaas die waarheid binne die konteks van liefhê. Eers as jy liefhet, maak die waarheid sin.

Mens kry mos party mense wat sê hy of sy is nou eenmaal ’n reguit mens en sê ’n ding soos dit is sonder om doekies om te draai. Maar só ’n standpunt hou nie rekening met die persoon wat die “feite” hoor nie. Dikwels, onder die waan dat die waarheid moet uit, maak só ’n mens iemand anders baie seer en is daar van liefde geen sprake nie. My vrou het so ’n skoolvriendin gehad. Sy het graag gesê: “Praat jy die waarheid, dan word jy gehaat.” Wat sy nie verstaan het nie, is dat haar “waarheid” nie aan die vereistes vir die waarheid voldoen het nie en ander seergemaak het. Paulus sê daaroor: die liefde verbly hom nie oor die onreg nie (1 Kor 13:6).

Maar ek sluit af: my en jou roeping is om altyd die waarheid te praat, want dan is ons aan God se kant. Dis maklik om die waarheid te verdraai of dit ’n kinkel te gee om jouself in ’n goeie lig te stel of jou bas te red, of om iemand anders te beswadder of te benadeel. Dis wat die duiwel en sy volgelinge doen.

Hoe skryf Paulus nou weer in Kol 3:9,10? En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.

Mag die Here deur sy Gees ons hiermee help! Amen.

Skakel die kantoor
%d bloggers like this: