Drie-enige God, U wat was en is en sal wees

  • Ons eer en aanbid U vanoggend as God wat Lig is, en geen duisternis is in U nie.
  • Ons erken U vanoggend as die enigste Gewer van lig uit U as die Lig.
  • Ons kniel vanoggend voor U as die Enigste wat die woorde, “Laat daar lig wees!” oor enige situasie op enige plek, met allesveranderende Goddelike gesag in die lewe van enige mens kan spreek.
  • Ps_8:10 Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!
  • U weet presies waar dit donker is. Waar daar wanhoop is. Waar daar nie Goddelike lig is nie. Waar daar min hoop en blydskap is. Waar daar onsteltenis, chaos, hartseer en bose dinge is.
  • U weet waar u Lig, so lewegewend, so heilig, so soet en allesveranderend, nie skyn nie.
  • HERE, laat u goddelike Lig asseblief vandag deurdring tot daardie hart, liggaam, gees, siel, verstand, gesprek, onderhandelinge, hofsaal, huis, distrik, landboustreek, situasie, verhouding, huwelik, gesin, kerk, werksplek, bedryf, skool, universiteit, kollege, komitee, dorpsraad, stadsraad, komitee, vergadering, hospitaal, kliniek en lewe.

Om u Naam ontwil, amen.

 

Maretha Maartens

Skakel die kantoor
%d bloggers like this: