Die huwelik is die afgelope paar jaar onder redelike druk. Ek onthou, as kind, hoe anders die mense oor die huwelik gedink het. Die huwelik was toe ’n stabiele instelling. Ek het niemand geken wat geskei was nie, behalwe die koshuismatrone in my laerskooljare, en my pa se neef. Maar dit was die uitsonderings. Nie een van my skoolmaats het uit ’n gebroke huwelik gekom nie. ’n Gesin was destyds ’n man en vrou met omtrent drie kinders.

Julle sal goed weet dat dit nie vandag meer die norm is nie. As ek na die skoolkinders vandag kyk, is daar talle van hulle wat uit gebroke huise kom; waar ouers uitmekaar is en met ander getrou het. ’n Tipiese gesin is vandag dikwels ’n hersaamgestelde gesin, of ’n gesin met ’n enkelouer. Die tye het verander. Huwelike lyk nie meer soos dit veertig jaar gelede gelyk het nie. Dit het daartoe gelei dat talle jongmense eenvoudig nie meer trou nie, maar eerder saamwoon.

Enkele jare gelede het dr Chris Jones, ironies genoeg nogal van die Kantoor vir Moraliteit en Morele Leierskap van die Universiteit van Stellenbosch, die land in rep en roer gehad met sy stellings oor die huwelik. Hy het gevra dat die kerk weer oor die huwelik moet nadink, want hy is nie oortuig daarvan dat die huwelik die enigste legitieme ruimte is waar mense ’n seksuele verhouding mag uitleef nie. Hy het ook gesê hy dink nie die huwelik is ’n goddelike instelling nie.

Ek wonder darem watter Bybel dr Jones gelees het om by dié uitsprake uit te kom. Laat ek maar net sê, wat ek in die Bybel oor die huwelik lees, bring my by ander antwoorde uit as dié wat dr Jones kry, of in elk geval anders as hoe hy in die koerant aangehaal is. Die twee Skrifgedeeltes wat ons vanoggend gelees het, is nogal baie insiggewend in dié verband, veral as ons in ag neem dat albei gedeeltes vir ons oor eerste handelinge berig.

In Gen 2 lees ons van die heel eerste keer dat God spesifiek met die mens besig is. Hy maak vir Adam ’n vrou, en bring haar na hom toe. Die Bybelskrywer wil hê ons moenie dit mislees nie dat ons hier met die eerste huwelik te make het, want hy sluit sy vertelling só af: “Daarom sal ’n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.” Dít is huwelikstaal. God het Adam en Eva hier in die eg verbind.

Joh 2 vertel vir ons van die begin van Jesus se openbare bediening. In Joh 1 lees ons hoe Hy gedoop is en die eerste dissipels om Hom begin versamel, en in Joh 2 begin Hy met sy werk as die Messias. En die heel eerste ding wat Hy doen, is om ’n huweliksfees by te woon. En daar, by die bruilof in Kana, doen Hy ook sy heel eerste wonderwerk, toe Hy water in wyn verander om só die bruilof te red.

Die eerste daad van God met die mens was die sluiting van ’n huwelik, en die eerste daad van die Seun van God as die Messias was ook by ’n huwelik. Ek glo nie dit kan toevallig wees nie. Ek glo dit wil minstens vir ons iets sê van hoe God oor die huwelik as instelling voel; dat die huwelik vir Hom baie, baie belangrik is. (Terloops, as die Fariseërs Jesus later, in Markus 10, konfronteer oor die verskillende interpretasies wat die groot Skrifgeleerdes van hulle dag aan Moses se egskeidingswette geheg het, verwys Jesus hulle terug na Adam en Eva se huweliksluiting in die paradys, en sê: dís hoe God oor die huwelik dink.)

Liewe lidmaat, jóú huwelik is vir God belangrik. Soos God van die begin af al by Adam en Eva se huwelik persoonlik betrokke was, soos die Seun van God in Kana ingryp om ’n huweliksluiting te red, so is God vandag steeds by mense se huwelike betrokke, seënend, helend, verlossend betrokke. Dis vir Hom belangrik dat die huwelik as instelling die regte plek in ons harte sal hê. Maar meer nog: dis vir Hom belangrik dat man en vrou in die huwelik gelukkig sal wees. Hy waak jaloers oor die huwelik.

En dit is ook nodig, want dit wat met die stomme bruidegom op hierdie huwelik in Kana gebeur het, is nie ongewoon nie. Teenspoed kan op die mees onverwagte tye op ’n mens se huwelik toeslaan. En gewoonlik gebeur dit op ’n tyd wat jy dit die minste kan bekostig. Dit gebeur sommer net so uit die bloute, soos hier in Kana, waar die wyn opraak.

Julle sal net so goed soos ek weet dat die huwelik nie elke dag maanskyn en rose is nie. Die lewe deel soms klappe uit wat jy nie sien kom het nie. Partykeer is dit natuurlik jou eie skuld as dinge in die huwelik skeefloop, en daarvoor moet ’n mens gedurig op jou hoede wees. Sorg dat jy elke dag werk aan jou huwelik, sodat jý nie die oorsaak word van probleme nie. Want ek het ’n idee dat die meeste huwelike wat in die skeihof eindig, gesond kon bly met meer moeite van die egpaar se kant af. Mense dink alles sal vanself reg loop met hulle huwelik en werk dan nie hard om hulle huwelik te laat slaag nie. Dit werk nie so nie.

Maar partykeer kom die probleme uit ’n oord waaroor jy nie beheer het nie. Die huweliksformulier sê die duiwel het nie rus oor gelukkige huwelike nie, en hy probeer alles in sy vermoë om huwelike op te breek.

Daar is net een verweer teen die aanslae wat ook jou huwelik bedreig: sorg dat die Here Jesus deel is van jou huwelik, want Hy kan ’n krisis in ’n fees omskep. Hy het op daardie huwelik in Kana die krisis met die wyn verander in ’n ongelooflike oorvloed van die beste wyn wat hulle nog ooit geproe het.

Ons staan nou in die tyd van die Epifanie, die tyd waarin ons dink aan die betekenis van Jesus se koms vir die praktiese lewe van elke dag. Met sy wonderwerk by die bruilof in Kana sê Hy dat Hy besorg is oor die huwelik; dat Hy gekom het om God se hart vir die huwelik te kom wys. Ons huwelike is vir God belangrik.

Hierdie gedeelte gaan natuurlik nie nét oor die huwelik nie; dit gaan oor die lewe self. Die Seun van God met mens geword en onder ons kom woon, sodat Hy verlossend deel van ons lewe in al sy volheid en geskakeerdheid kan wees. As die Here Jesus in jou lewe teenwoordig is, is daar geen krisis waarmee Hy jou nie kan help nie. Hy het tog self gesê: “Aan My is alle mag gegee in hemel en op aarde.” (Matt 28) En op ’n ander plek (Joh 10:10) sê Hy dat Hy gekom het sodat ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Want waar God werk, werk Hy op groot maat. Op die bruilof in Kana gee Hy meer as 500 liter van die beste wyn. Dis 660 bottels oftewel 55 bokse wyn!

As die Here Jesus in jou lewe is, sal jy ook hierdie soort mildadigheid uit God se hand ervaar. Dit beteken nie dat elke dag ewe opwindend is nie. Daar ís dae wanneer dit vir jou voel die wyn het opgeraak. Maar hierdie verhaal in Joh 2 vertel vir ons dat God ’n belang in die detail van ons lewe het. Dis nie vir Hom om ’t ewe of ons slaag of nie. As jy die oog op Hom hou, aan Hom toegewy lewe en Hom die belangrikste persoon in jou huwelik maak, kan jy gerus wees: Hy sal daar wees as die wyn opraak en jy nie weet watter kan toe nie.

Dít is die Evangelie.

Skakel die kantoor
%d bloggers like this: