Een van ons groot opdragte as gelowiges is dat ons draers van hoop moet wees. Paulus skryf so mooi daaroor in sy brief aan die Kolossense (1:27): Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.

Maar dalk sukkel jy om met hoop te leef, veral in hierdie tyd van inperking. Hoe behou jy hoop in ’n stukkende wêreld, ’n wêreld wat ten gronde gaan oor die korona-pandemie? Dalk voel jy iemand moet jóú eerder moed inpraat in hoop gee, want jy is op die punt om hande in die lug te gooi.

As jy só voel, moet jy vanoggend weer na Psalm 16 kyk, want die geheim vir ’n geloofslewe vol hoop en blydskap kry ons in hierdie psalm. En laat ek sommer dadelik sê: Dit is nie ’n psalm wat geskryf is toe Dawid ’n tyd van voorspoed beleef het nie – dié psalm kom uit die hart van ’n man wat in die diepste nood verkeer; waarskynlik op die vlug voor sy vyand. Daarom begin hy met die woorde: “Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U.” (vs 1)

Ten spyte van persoonlike beproewing en nood juig Dawid, bruis hierdie psalm van vreugde. Hoekom? Daar is net een antwoord, ’n antwoord ook vir jou en my. Die antwoord is: Dawid is baie bewus van die Here se teenwoordigheid, van sy lewende, beskermende en leidende teenwoordigheid in sy lewe. In vers 8 sê hy: “Ek het die Here altyd by my … Daarom is ek bly en juig ek …”

 

Immanuel

Maar dít is mos die evangelie! Dít is waarvan Christus ons verseker in sy laaste woorde in Matt 28:20, net voor Hy hemel toe is: “Onthou, Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.” Die Here het deur sy dood en opstanding elke denkbare mag wat kan probeer om ons van Hom te skei, oorwin. Daarom is Hy by ons al die dae en elke dag, tot die voleinding van die wêreld.

Hy is by ons om ons te leer, om ons die pad te wys, die koers aan te dui, rigting te gee, soos die digter in vs 11 sê: “U leer my hoe om te lewe.”

Maar Hy is ook by ons om ons te beskerm, soos vs 10 sê: “U gee my nie oor aan die dood nie.” Hy maak dat ons veilig is, Hy hou ons vas wanneer ons siek is, wanneer ons finansies druk, wanneer daar spanning in die huwelik is, as ek nie meer raad weet met my opstandige kind nie, as dinge by die werk of die skool net nie wil uitwerk nie, dan is Hy daar om te sorg, te beskerm – ook dan kan ons weet: Die lewende Here is by my! Ook vir die sorge van elke dag, vir kos en klere en huis en werk, ook hiervoor sorg die Here, soos Hy vir die digter gesorg het in sy nood.

Die Here Jesus leef en is elke dag met ons. Daarom kan ons, soos Ps 16 sê, juig en bly wees. Maar tog beleef ons dit nie altyd so nie. So dikwels juig ons nié en is ons nié bly nie. Beleef ons nie God se nabyheid nie, ervaar ons nie die teenwoordigheid van die lewende, opgestane Here nie.

 

Dawid se geheim

Wat was Dawid se geheim? Kom ons kyk weer na ons teks: “Ek het die Here altyd by my,” sê Dawid in vers 8. Die ou vertaling druk dit beter uit wat hy hier wil sê: “Ek stel die Here altyddeur voor my …” En die BDV vertaal dit só: “Ek hou die Here altyd voor oë …” Met ander woorde, die feit dat Dawid bewus is van die sorgende en leidende teenwoordigheid van die lewende God het nie sommer vanself gekom nie, dit het gekom deur ’n doelbewuste inspanning: “Ek stel die Here altyd voor my.” Ek dink altyd aan Hom, ek roep Hom altyd voor my geestesoog, ek “rig my gedagtes op die dinge daarbo,” soos ons verlede Sondag gehoor het (Kol 3:2).

Miskien het ons hier by die eintlike rede gekom vir die verskil tussen Dawid se geloofsbelewing en baie van ons s’n: Dawid het moeite gedoen met sy geloof. Hy het doelbewus gewerk aan sy verhouding met God, en daarom het hy gedurig bewus gebly van God se lewende teenwoordigheid.

 

“Ek stel die Here altyddeur voor my …”

Eers as ’n mens jou doelbewus toelê daarop om die Woord van die Here te lees en te oordink, om gedurig aan die Here te dink as ’n lewende Here, ’n lewende werklikheid in jou lewe, eers as ’n mens die Here gedurig voor jou stel, altyd voor oë hou, eers dán sal jy iets begin beleef van sy kragtige teenwoordigheid in jou lewe. Dan sal jy begin ervaar hoe Hy sorg, hoe Hy uithelp in nood, voorsien as jy nie verder weet nie, gesond maak as die dokter hande in die lug gooi, herstel in jou huis bring as jy al moed opgegee het vir jou huwelik, vrede in jou verhoudinge by die werk as jy nie langer raad het met die moeilike kollega nie, vrede in jou hart oor die toekoms as almal rondom jou sê dis klaarpraat met.

Dan sal jy ook ervaar hoe Hy lei, hoe Hy duidelikheid bring in keuses wat jy moet maak, hoe Hy woorde gee om te sê as jy vir Hom moet getuig en nie kan nie, hoe Hy die pad vir jou aanwys as jy nie verder weet nie.

En dan – natuurlik – sal jou geloof ’n belewenis wees, ’n onvergeetlike belewenis, en sal jy ook begin sing soos Dawid, sal jy die Here loof, sal jy juig en bly wees en veilig voel, sal jy ook kan sê: “By U is daar oorvloedige blydskap.”

Ons dien ’n lewende Here wat altyd by ons is. Daarom hoef ons nie moedeloos in ons geloof en met lang gesigte rond te loop nie. Ons kan met hoop leef! Maar dan moet ons ons doelbewus instel op sy teenwoordigheid. Godsdiensvreugde en geloofsvervulling kom nie vanself nie. Ps 16 leer vir ons: jy ontvang dit in ’n ontmoeting met die lewende Here elke dag, en na die mate dat jy op Hom fokus.

“Ek hou die Here altyd voor oë; omdat Hy aan my regterkant is, sal ek nie struikel nie.”

Mag dit jou ervaring wees in hierdie tyd!

Amen.

Skakel die kantoor
%d bloggers like this: