Die vraag wat in hierdie gedeelte aan die orde is, is ’n vraag so oud soos die mensdom self, ’n vraag waarmee ’n man soos Job baie jare gelede al geworstel het, en ’n vraag waarmee ek en jy ook elke dag nog worstel, en veral in hierdie dae van die corona-pandemie. Die vraag, naamlik: Hoe moet ons dit verstaan dat daar so baie ellende in die wêreld is, dat nie net ongelowiges nie, maar ook gelowiges swaarkry en teenslae het? Die Bybel vertel tog dat God ons Vader is en vir ons sorg, en dat Hy vir sy kinders altyd net die beste wil gee. As ons dan nog altyd swaarkry, beteken dit dalk dat die Bybel onwaar is, en dat hierdie belofte van God sommer net mooi woorde is. Is God dalk nie almagtig om ons te beskerm nie?

Hierdie redenasie klink baie logies. As God regtig die God van liefde is, hoekom so baie onreg en pyn? Die logiese antwoord is: òf God is nie regtig ’n God van liefde nie, òf Hy is nie almagtig nie, want Hy kan nie sy liefde laat triomfeer oor die kwaad nie, òf God het ons in die steek gelaat en is te hoog verhewe om Hom aan ons ellende te steur. Ek sê: hierdie redenasie klink baie logies, maar maak een verskriklike groot en belangrike fout: dit veronderstel dat God presies net soos ons moet dink, en dat ons manier van dink en van verstaan die enigste antwoord bied.

Dit is natuurlik baie verwaand om te dink ons kan God se weë met ons verstaan en uitpluis. Daarom skryf Paulus in Rom.11:34: Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad?

Ons moet versigtig wees en nie so arrogant wees om te dink ons kan God en God se weë peil en verstaan nie. Ons moenie slimmer as die Bybel probeer wees nie. En daarom pas dit ons om in hierdie geval ook na die Bybel te luister. En hier in ons teksvers gee die Bybel vir ons ’n antwoord – weliswaar nie die antwoord wat ons verwag het nie, want ons sou graag wou hê die Here moet alle swaar van ons wegneem – maar tog is dit ’n antwoord wat ons help om iets van God se werkswyse met ons te verstaan, al kry ons swaar, al gebeur daar dinge met ons wat ons nie verstaan nie. Ek lees weer ons teksvers: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.

Ek wil graag twee gedagtes wat in hierdie vers staan, onderstreep:

1. God is in beheer
2. God is besig met ons

1. God is in beheer
Dit is baie duidelik as ons hierdie teksvers lees, dat God in beheer is van ons lewens en die dinge wat met ons gebeur. Hier staan: God laat alles meewerk. Dit is Hý wat dit doen. Daar is mense wat sê dat God nie in beheer van ons lewens is nie, dat Hy alles aan die natuurwette oorgelaat het, en dat die wêreld nou sy eie gang gaan, en dat ons self moet sien kom klaar. Soos Bette Midler gesing het: “God is watching us from a distance.” Ander mense sê weer dat God nie by magte is om ons te beskerm nie, omdat die duiwel die beheer hier op aarde oorgeneem het. Daar is selfs mense wat beweer dat God glad nie eens bestaan nie, dat Hy maar net ’n uitvindsel van die mens se verbeelding is.

Maar dit is nie waar nie! God ís in beheer! Hy is elke dag in beheer, ook van jou en my lewe! Ons is nie uitgelewer aan die Bose, of aan ’n blinde noodlot, of aan onsself oorgelaat nie! Nee, God is in beheer. Ons lewens is in die hande van die groot en goeie God van hemel en aarde, die God wat in Jesus Christus ook ons Vader geword het! Daarom kan Paulus sê: Dit is Gód wat alles laat gebeur.

2. God is besig met ons
Maar hierdie gedeelte wil nie net vir ons verseker dat God in beheer van ons lewens is nie, maar ook dat God met ons besig is, dat Hy ’n plan, ’n doel met ons elkeen het, dat Hy met ons elkeen op pad is na ’n bestemming. Daarom staan hier: God laat alles ten goede meewerk vir hulle wat Hom liefhet.

Ek wil darem net eers ’n misverstand opklaar. Paulus sê nie dat alles wat met ons gebeur, goed is nie. Alles is nié goed nie. En alles wat oor ons pad kom, is ook nie direk van God afkomstig nie. Die virus-pandemie is nié ’n goeie ding wat God laat gebeur het nie.

Maar – en dit is wat Paulus ons hier verseker – in God se hand word alles wat na ons toe aankom, tot ’n seëning vir ons. God vang die kwaad op wat na ons toe aankom, Hy buig dit om, en laat daaruit iets goeds spruit, reglynig teenoor die sleg wat die kwaad bedoel het. Hy vorm ons daardeur, sodat ons al hoe meer soos Jesus sal lyk. Hy het ons bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun (vers 29).

Hy doen dit, nie deur die kwaad en versoekings en swaarkry van ons af weg te hou nie, maar deur ons by te staan en te help om die kwaad te oorwin en die versoekings en terugslae te verduur. God laat ons geloof groei, nie deur die kwaad van ons af weg te hou nie, maar deur die kwaad in te span om ons te vorm.

Dít is die troos wat Paulus ons meedeel: God is in beheer, ook al kry ons swaar. Ook in jou swaarkry is jy nie van God afgesny nie, maar hou God jou vas. Hierdie corona-pandemie wat oor ons pad gekom het, kan ons nie van die Here skei nie, maar kan in God se almag selfs bydra daartoe dat ek en jy al hoe meer soos Jesus word, dat ons kan groei op die geloofspad.

Hierdie feit, dat God die kwaad kan ombuig om iets goeds daaruit te laat voorkom, sien ons op byna elke bladsy van die Bybel. Dink maar aan die geskiedenis van Josef, wat deur sy jaloerse broers aan die Egiptenaars verkoop is. Ek dink nie Josef het op daardie stadium gedink iets goeds kan daaruit voorkom nie. Maar dan kom God, en Hy buig hierdie kwaad om en span dit in om te voorsien in sy volk se nood tydens die groot hongersnood. Dis hoekom Josef vir sy broers kon sê (Gen 50:20): Julle wou my kwaad aandoen, maar God het daardeur iets goeds gedoen.

Hier in Lydenstyd word ons ook daaraan herinner: as ons saam met die dissipels op Golgota gestaan het terwyl Jesus sterf, sou ons in wanhoop versink het. Ons sou gedink het die Bose het gewen. Maar God het die kwaad in diens geneem en Jesus se sterwe omgebuig om ons verlossing te bewerkstellig.

Daarom kan ek en jy met hoop leef. God is in beheer van hierdie wêreld! God is ook in beheer van jou en my lewe. Glo dit vandag! God hou jou vas, God het jou beswil in gedagte! Hy sal nie toelaat dat die kwaad jou en my onderkry nie. Hy sal nie toelaat dat die duiwel sy sin kry nie. Hy het ons nie vergeet nie. Hy is besig met ons, Hy is besig om ons te vorm, sodat ek en jy waarlik broers en susters van ons Here Jesus kan wees in hierdie wêreld.

Amen.

Skakel die kantoor
%d bloggers like this: