Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak.
Die Here is langs jou om jou hand vas te hou.
Die Here is agter jou om die Bose te verslaan.
Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val.
Die Here is rondom jou om jou te beskerm.
Die Here is bokant jou om jou te seën.
Die Here is binne-in jou, want Hy lei jou deur sy Heilige Gees.
Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou.
Die Drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid.
Amen.

Call Now ButtonSkakel die kantoor
%d bloggers like this: