Dankdiens vir tannie Ancois van der Berg

Dankdiens vir tannie Ancois van der Berg

Op 14:13 HULLE WERKE VOLG HULLE Die Bybel begin waar God besig is om te skep, en die Bybel eindig waar Hy besig is om te herskep. In Gen 1 het Hy alles deur sy magswoord tot stand gebring, en hier in Op 21 herskep Hy alles, maak Hy dit nuut. Mense wonder nogal dikwels...
Skakel die kantoor