Aandgebed

Ons eer U, allerhoogste God, ons lig en ons heil, aan U behoort die heerlikheid en lof vir ewig! Hier, terwyl die skemer daal, was tog ons oortredinge weg, reinig ons deur u louterende vuur en maak ons tempels van u Heilige Gees. Verdryf die donkerte uit ons harte...
Skakel die kantoor