Persverklaring van Moderamen NGK Vrystaat

Persverklaring van Moderamen NGK Vrystaat

Die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat het op 11 September 2019 vergader en reik die volgende persverklaring uit: 1. In die lig van die geweld teen vroue en kinders, roep die Moderamen ’n week van Gebed en verootmoediging uit in die laaste week van Oktober 2019, met...
Skakel die kantoor