Lofgebed

Ons prys u Naam, o Vader, omdat U van voor die grondlegging van die wêreld af vir ons gekies het om u kinders te wees. Ons prys u Naam, Vader, omdat U met ’n enkele woord die ganse wêreld in aansyn geroep het. Ons prys u Naam, Vader, omdat U nie die werke van u hande...
Skakel die kantoor