Ons Visie

Deur God se genade 'n biddende gemeente wat mekaar in liefde dien en uitreik na die wêreld Nuut hier?Dankoffers

Ons belydenis

Eredienstye

 

Ons geskiedenis

Wie ons is

Ons span en leierskap

Petrusburg gemeente het ‘n kerkraad van 25 lede
(‘n leraar, 13 ouderlinge en 11 diakens).

Ons betaalde amptenare is behalwe die leraar
ook ‘n skriba, ‘n koster, ‘n orrelis, ‘n terreinman en 2 skoonmaaksters.

 

Ons lidmate

Ons het tans ongeveer 350 belydende lidmate en 65 dooplidmate.

Ons predikant: Jaco Thom

Ons predikant: Jaco Thom

Predikant

Jaco en Elmien het in April 2019 by ons aangesluit. Hulle was voor hulle koms hierheen vir byna 28 jaar in die Paarl by Toringkerk.

Jaco het ‘n passie vir Woordverkondiging en die Bybel. Hy glo sterk in huisbesoek as ‘n manier om die gemeentelede te ken en hulle vir hom.

Die Kerkraad

Dagbestuur

Heinrich Weideman

Heinrich Weideman

Leier-ouderling

Danie Jacobs

Danie Jacobs

Onderleier-ouderling

Dewald van der Berg

Dewald van der Berg

Leier-diaken

Althea Watt

Althea Watt

Onderleier-diaken

Ouderlinge

Philip du Plessis

Philip du Plessis

Wyk 1

Minnie Griessel

Minnie Griessel

Wyk 2

Danie Jacobs

Danie Jacobs

Onderleier-ouderling; Wyk 3

Fancois Botha

Fancois Botha

Wyk 4

Tikkie Nieuwoudt

Tikkie Nieuwoudt

Wyk 5

Dirk Terblanche

Dirk Terblanche

Wyk 6

Heinrich Weideman

Heinrich Weideman

Emmaus

Johan Odendal

Johan Odendal

Leeukuil

Hennie Stander

Hennie Stander

Modderrivier-Oos

Attie van Jaarsveld

Attie van Jaarsveld

Swartkoppies

ds Pieter Poley

ds Pieter Poley

Ons Woning

Lizane Odendal

Lizane Odendal

Finansies

Madelein Wilson

Madelein Wilson

Jeug

Diakens

Elize du Plessis

Elize du Plessis

Wyk 1

Lallie van Vuuren

Lallie van Vuuren

Wyk 2

Daleen Krige

Daleen Krige

Wyk 3

André Hugo

André Hugo

Wyk 4

Dewald van der Berg

Dewald van der Berg

Wyk 5

Anna-Marie Terblanche

Anna-Marie Terblanche

Wyk 6

Marnus Nel

Marnus Nel

Emmaus

Barnard Hugo

Barnard Hugo

Leeukuil

Emmie van der Berg

Emmie van der Berg

Modderrivier-Oos

Poenie Badenhorst

Poenie Badenhorst

Swartkoppies

Althea Watt

Althea Watt

Ons Woning

Ons Personeel

Madette Lombaard

Madette Lombaard

Skriba

Annamarie Dercksen

Annamarie Dercksen

Koster

Madelein Wilson

Madelein Wilson

Orrelis

Maria Dangobe

Maria Dangobe

Skoonmaakster

Suster Mothlanke

Suster Mothlanke

Skoonmaakster

Elias Selote

Elias Selote

Terreinwerker

Call Now ButtonSkakel die kantoor
%d bloggers like this: